चित्र प्रदर्शन

एंटरप्राइझचे बाह्य दृश्य

com

कार्मिक ऑपरेशन प्रक्रिया

pd-1

उपकरणे

LEFN-08
LEFN-06
लॅमिनेटिंग
घालणे
वेल्डिंग -1

प्रदर्शन

2021.6 SNEC

EX1
EX3
EX2

2022.8 इंटरसोलर

ex4

३.१५-३.१७ पीव्ही एक्सपो

pv1
pv2

प्रमाणपत्र

cer